Monipuoliset palvelut arkisin 9–16

Muistola tarjoaa seuraavia palveluita:

Muistola tarjoaa kuntouttavaa ikäihmisten päivätoimintaa sekä päivätoimintaan liittyviä oheispalveluja. Päivätoiminta voi olla joko yksityistä tai perhehoitoa. Yleensä päivätoimintaan tullaan säännöllisesti, kerran viikossa tai useammin. Muistolaan ovat tervetulleita kaikki kotona asuvat ikäihmiset, jotka kaipaavat kuntoutusta, toimintakyvyn ylläpitämistä, sosiaalisia suhteita tai ihan vain iloa ja elämyksiä arkea piristämään.

Muistola on vaihtoehto perinteisille päiväkeskuksille. Inhimillisessä ja aidosti kodinomaisessa palvelussa ryhmät ovat pieniä, miljöö on ainutlaatuinen ja toiminta mukaansatempaavaa.

Yksityinen päivätoiminta

Tarjoamme säännöllistä, maksimissaan 7 tunnin, kuntouttavaa päivätoimintaa arkipäivisin klo 9-16. Ajat ovat joustavia. Muistolassa asiakkaat saavat hoidon ja huolenpidon sekä monipuolisten aktiviteettien lisäksi paikan päällä valmistetun aamupalan, lounaan ja pullakahvit sekä mahdollisuuden ulkoilla raikkaassa maalaisilmassa. Halutessaan asiakkailla on mahdollisuus myös peseytyä tai saunoa. Lisäksi omat pyykit on mahdollista tuoda Muistolaan pesuun. Asiakkaat voivat asua Tampereella tai Tampereen ympäristökunnissa.

Yksityinen päivätoiminta on tarkoitettu omaishoidettaville, kotihoidon asiakkaille, yksinäisyydestä ja turvattomuudesta kärsiville ikäihmisille, muistisairaille, AVH-kuntoutujille sekä muille kotona asuville ikäihmisille ja työikäisille, joilla on toimintakykyä alentava sairaus tai muuten tarve kuntouttavalle päivätoiminnalle. Muistolassa käy myös omaishoitajia.

Yksityisen päivätoiminnan asiakkaat voivat tulla Muistolaan joko omaishoidon palveluseteleillä tai suoraan maksavina. Päivätoimintaan tarkoitettujen palvelusetelien lisäksi voi käyttää omaishoitajan oman terveydentilan hoitamiseen myönnettyjä seteleitä. Voit tuoda omaisesi päiväksi turvalliseen ja kuntouttavaan hoitopaikkaan, kun menet itse esim. lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle. Yksityisen päivätoiminnan lisäksi Muistolan päivätoimintaan on mahdollista päästä perhehoidon asiakkaana, kts. kohta “Osavuorokautinen perhehoito”.

Lähtökohta on, että kukaan kotona asuva vanhus ei ole liian huonokuntoinen Muistolaan, mutta parhaimmat hyödyt saavutetaan yleensä silloin, kun palveluun hakeudutaan hyvissä ajoin. Tarvittaessa taksikuski voi hakea asiakkaan vaikka sisältä asti ja auto ajetaan aivan oven eteen. Muistolan tiloihin on esteetön pääsy ja siellä on apua tarjolla pyörätuoliasiakkaista lähtien.

Selvitämme jokaisen asiakkaan elämänhistorian ja kiinnostuksen kohteet ja hyödynnämme niitä toiminnassa. Elämänhistorian ja kiinnostuksen kohteiden selvittäminen on tärkeää etenkin niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on muistioireita. Lisäksi määrittelemme jokaiselle asiakkaalle päivätoiminnan tavoitteet ja pyrimme huomioimaan niissä kaupungin laatimat kuntoutus-, palvelu- ja hoitosuunnitelmat. Muistolan päiväkuntoutuksessa on mahdollista saada myös toimintakyvyn arviointia.

Osavuorokautinen perhehoito

Osavuorokautinen perhehoito on päivätoimintaa, joka kattaa pääsääntöisesti samat palvelut ja toiminnan kuin yksityinen päivätoiminta. Päivätoimintaa tarjotaan arkipäivisin klo 9-16. Päivään kuuluu aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit sekä mahdollisuus peseytyä ja ulkoilla. Toiminta tapahtuu pienryhmissä niin, että jokainen tulee huomioiduksi tasavertaisesti.

Muistolassa on tarjolla monipuolisia aktiviteetteja mm. yhdessä muistelua, yhteislaulua, fyysisen toimintakyvyn edistämistä sekä iloa ja elämyksiä. Mielekäs tekeminen perustuu asiakkaiden omaan elämänhistoriaan. Perhehoitoon pääsystä päättää kotikunnan asiakasohjaus.

Sauna-, pesu- ja pyykkipalvelu

Sauna-, pesu- ja pyykkipalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti päivätoiminnan asiakkaille. Muistolassa on esteettömät pesutilat. Tarvittaessa myös omat pyykit on mahdollista tuoda Muistolaan pesuun.

Toimintakyvyn arviointi

Osana Muistolan yksityistä päivätoimintaa on mahdollista saada myös toimintakyvyn arviointia. Valitsemme asiakkaalle parhaiten sopivat arviointi- ja kuntoutusmenetelmät sen pohjalta, missä arjen asioissa asiakas itse kokee tarvitsevansa apua.

Arvioinnissa käytetään THL:n ylläpitämän TOIMIA-tietokannan arviointitestejä, ja niitä käyttävät asiaan perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset. Päivittäisten toimintojen havainnoinnit sekä asiakkaiden oma näkemys arkiselviytymisestä ovat oleellinen osa arviointia.

Muistolan hoitajalla on pätevyys suorittaa kognitiivista toimintakykyä mittaavia CERAD-testejä.

Palvelumaksut

Asiakkaat voivat tulla Muistolaan omaishoidon palveluseteleillä, osavuorokautisen perhehoidon asiakkaina tai suoraan maksavina. Kotikunnasta voi myös tiedustella mahdollisuutta tulla päivätoiminnan palveluseteleillä.

Omaishoidon tuen 100 €:n palvelusetelillä on mahdollista saada noin 7 tuntia kuntouttavaa päivätoimintaa ruokailuineen.

Perhehoidon asiakkaille asiakasmaksu määräytyy kotikunnan mukaan. Tampereella asiakasmaksu on tällä hetkellä 17 €/päivä. Perhehoitoon pääsystä päättää kotikunnan asiakasohjaus. Ilman palveluseteliä tai perhehoidon asiakkuutta tulevat asiakkaat maksavat päivästä Tampereella voimassa olevan palvelusetelin arvon.

Hyväkuntoiset asiakkaat kuten omaiset maksavat käynnistä 20€/pvä.

Hintoihin sisältyy kotiruoka (aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit), kaikki päivän aktiviteetit sekä hoito- ja huolenpito. Vain kuljetusmaksut ovat erikseen, ja niihin on mahdollista saada tukea kotikunnalta.

Haluatko lisätietoja Muistolan palveluista?

Parhaiten saat lisätietoja Muistolan palveluista soittamalla numeroon +358 40 53 68 966. Voit soittaa huoletta myös iltaisin virka-ajan ulkopuolella. Tarkempia tietoja Muistolan tiloista ja toimintamenetelmistä löydät Tietoa meistä -sivulta.