Monipuoliset palvelut arkisin 9–16 tai sopimuksen mukaan

Muistola tarjoaa seuraavia palveluita:

Muistolaan ovat tervetulleita kaikki kotona asuvat ikäihmiset, jotka kaipaavat kuntoutusta, toimintakyvyn ylläpitämistä, sosiaalisia suhteita tai ihan vain iloa ja elämyksiä arkea piristämään. Muistola on vaihtoehto perinteisille päiväkeskuksille.

Yksityinen päivätoiminta

Tarjoamme säännöllistä, noin 6 tunnin, kuntouttavaa päivätoimintaa arkipäivisin klo 9-16. Ajat ovat joustavia. Muistolassa asiakkaat saavat hoidon ja huolenpidon sekä monipuolisten aktiviteettien lisäksi paikan päällä valmistetun aamupalan, lounaan ja pullakahvit sekä mahdollisuuden ulkoilla raikkaassa maalaisilmassa. Halutessaan asiakkaat voivat myös peseytyä tai saunoa. Tarvittaessa myös omat pyykit on mahdollista tuoda Muistolaan pesuun. Asiakkaat voivat asua Tampereella tai Tampereen ympäristökunnissa.

Yksityinen päivätoiminta on tarkoitettu omaishoidettaville, kotihoidon asiakkaille, yksinäisyydestä ja turvattomuudesta kärsiville ikäihmisille, muistisairaille, AVH-kuntoutujille sekä muille kotona asuville ikäihmisille ja työikäisille, joilla on toimintakykyä alentava sairaus ja tarve kuntouttavalle päivätoiminnalle.

Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaat voivat tulla palveluun joko omaishoidon palveluseteleillä tai suoraan maksavina. Kotikunnasta voi myös tiedustella mahdollisuutta tulla päivätoiminnan palveluseteleillä.

Lähtökohta on, että kukaan kotona asuva vanhus ei ole liian huonokuntoinen Muistolaan, mutta parhaimmat hyödyt saavutetaan yleensä silloin, kun palveluun hakeudutaan hyvissä ajoin.

Selvitämme jokaisen asiakkaan elämänhistorian ja kiinnostuksen kohteet ja hyödynnämme niitä toiminnassa. Elämänhistorian ja kiinnostuksen kohteiden selvittäminen on tärkeää etenkin niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on muistioireita. Lisäksi määrittelemme jokaiselle asiakkaalle päivätoiminnan tavoitteet ja pyrimme huomioimaan niissä kaupungin laatimat kuntoutus-, palvelu- ja hoitosuunnitelmat. Muistolan päiväkuntoutuksessa on mahdollista saada myös toimintakyvyn arviointia.

Osavuorokautinen perhehoito

Osavuorokautinen perhehoito kattaa pääsääntöisesti samat palvelut ja toiminnan kuin yksityinen päivätoiminta. Perhehoitoa tarjotaan arkipäivisin klo 9-16. Päivään kuuluu aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit sekä mahdollisuus peseytyä ja ulkoilla. Toiminta tapahtuu pienryhmissä niin, että jokainen tulee huomioiduksi tasavertaisesti. Muistolassa on tarjolla monipuolisia aktiviteetteja mm. yhdessä muistelua. Mielekäs tekeminen perustuu asiakkaiden omaan elämänhistoriaan. Perhehoitoon pääsystä päättää kotikunnan asiakasohjaus.

Sauna-, pesu- ja pyykkipalvelu

Sauna-, pesu- ja pyykkipalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti päivätoiminnan asiakkaille. Muistolassa on esteettömät pesutilat. Tarvittaessa myös omat pyykit on mahdollista tuoda Muistolaan pesuun.

Toimintakyvyn arviointi

Osana Muistolan yksityistä päivätoimintaa on mahdollista saada myös toimintakyvyn arviointia. Valitsemme asiakkaalle parhaiten sopivat arviointi- ja kuntoutusmenetelmät sen pohjalta, missä arjen asioissa asiakas itse kokee tarvitsevansa apua.

Arvioinnissa käytetään THL:n ylläpitämän TOIMIA-tietokannan arviointitestejä, ja niitä käyttävät asiaan perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset. Päivittäisten toimintojen havainnoinnit sekä asiakkaiden oma näkemys arkiselviytymisestä ovat oleellinen osa arviointia.

Muistolan hoitajalla on pätevyys suorittaa kognitiivista toimintakykyä mittaavia CERAD-testejä.

Palvelumaksut

Asiakkaat voivat tulla Muistolaan omaishoidon palveluseteleillä, osavuorokautisen perhehoidon asiakkaina tai suoraan maksavina.

Omaishoidon tuen 100 €:n palvelusetelillä on mahdollista saada maksimissaan 7 tuntia kuntouttavaa päivätoimintaa ruokailuineen.

Perhehoidon asiakkaille asiakasmaksu määräytyy kotikunnan mukaan. Tampereella asiakasmaksu on tällä hetkellä 17 €/päivä. Perhehoitoon pääsystä päättää kotikunnan asiakasohjaus. Ilman palveluseteliä tai perhehoidon asiakkuutta tulevat asiakkaat maksavat päivästä Tampereella voimassa olevan palvelusetelin arvon.

Hintoihin sisältyy kotiruoka (aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit) sekä kaikki päivän aktiviteetit ja huolenpito. Vain kuljetusmaksut ovat erikseen, ja niihin on mahdollista hakea tukea kotikunnalta.

Haluatko lisätietoja Muistolan palveluista?

Parhaiten saat lisätietoja Muistolan palveluista soittamalla numeroon +358 40 53 68 966. Voit soittaa huoletta myös iltaisin virka-ajan ulkopuolella. Tarkempia tietoja Muistolan tiloista ja toimintamenetelmistä löydät Tietoa meistä -sivulta.